RIFF Box v1/v2 updates, date 11.06.2018:


RIFF Box Firmware v1.50 RIFF JTAG Manager v1.79


RIFF Box eMMC plugin FS Explorer v4.10


RIFF Box repair DLL-s (34 new list)